Door het gebruiken van de app en/of website stemt u in met de disclaimer. The Swapshop behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar app en/of website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de app en/of website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de app en/of website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. The Swapshop aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de app en/of website. Het gebruiken van deze app en/of website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de app en/of website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de app en/of website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van The Swapshop voor zover deze niet aan derden toebehoren.